Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του εργαστηρίου περιλαμβάνει μερικές εκατοντάδες τόμων απο την ελληνική και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία.