Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Η αίθουσα διδασκαλίας διαθέτει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει εως και 25 φοιτητές για την ομαλή παρακολούθηση του μαθήματος.